TUYÊN NGÔN

By Đặng Ngọc Thăng

Trang Tử tuyên ngôn

     


Gang tay so sắp: trời cao thấp

Dận gót thử xem: đất cứng mềm;

Trang tử vẫy vùng: cùng tuế nguyệt

Thế thời vấn luận: cổ kim xem !? 

                                                              


Nghiệp BÚT NGHIÊN

Ngoại năm mươi vẫn say đèn sách

Vương vấn đam mê nghiệp bút nghiên;

Thương trường nhảy nhót như duyên nợ

Vọng cổ hoài kim chí phỉ nguyền.QUA Hai Thế kỷ


Ồ nhỉ bước qua hai Thế kỷ!

Nắng mưa sương gió chút phai mòn

Ngoái về thuở trước lòng kiêu hãnh

Hướng tới tương lai chí thép gang

Nhật nguyệt thi gan cùng vũ trụ

Nam nhi sánh chí với thời gian

Âu vì mang nặng nợ gian thế

Nên phải bước đi khắp dặm trường 

 

          


         NHÀN !

                                                 Thơ họa


Hai người hai cảnh thơ vài câu

Nhàn nhã ông tôi ai sánh nào

Thanh thản được vui tình rạo rực

Bon chen chi khổ mặt xanh xao

Sáng chơi chim cảnh; trưa vô sự

Chiều điểm tranh thơ; tối ước ao...

Tửu mấy chục vò vui nhấm nhắp

Tôi nay Ông trước giống nhau sao !


More...

THỜI GIAN VÀ BÚT NGHIÊN

By Đặng Ngọc Thăng

 

 THỜI GIAN VÀ BÚT NGHIÊN

 

Mỗi ngày: giấy trắng mực đen ngoáy bút

Ngẫm suy suy ngẫm: nhác thấy sự đời

Chuyện trái ngang: bút buồn không nỡ viết

Gặp niềm vui: bút cũng chỉ mỉm cười

More...