Đầu năm 2011 gặp gỡ blogger và Hội Thơ Nghệ Tĩnh

By Đặng Ngọc Thăng

Hội Thơ Nghệ Tĩnh tất niên 2010

 Họp mặt tất niên Hội Thơ Nghệ - Tĩnh tại TP. HCM sáng 02-giêng 2011


More...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁ NHÂN

By Đặng Ngọc Thăng

 

 MỘT VÀI HÌNH ẢNH GẦN ĐÂY

TRONG CUỘC SỐNG CÁ NHÂN THẠCH CẦU

VỚI XÃ HỘI và KINH DOANH

 2010-12-122010-12-12

 

 Với Bộ Tư lệnh BĐBP - anh Tư Biên - Hội DN

 

 

 

 Các Doanh nhân Nghệ - Tĩnh: Nghệ Vinh Tập đoàn Nam Long Hào Hiệp

gặp công tác với GĐ PTTH Nghệ an

 

More...

Doanh nhân Đặng Ngọc Thăng

By Đặng Ngọc Thăng

 

ĐÔI ĐÀNG

 

Ta

   sinh ra

     chốn

       Đàng Ngoài

Gió Lào

   bão tố

     tơi bời

       điêu linh

Phải chưng

   cơ nhỡ

     đời mình

Bước chân

   lìa xứ

     gửi tình

       Đông Kinh

Đất

   Cô Sinh

     tính

       mưu sinh

Cắn răng

   nhục kế

     lòng mình

       bẻ cong

Cự cầm

   với Xứ

     Đàng Trong

Mai sau

   trong đục

     cửu trùng ắt vương

 ------------------

 

 

Chương trình Người Nghệ xa quê số 2:

DOANH NHÂN ĐẶNG NGỌC THĂNG

1.

Nguồn: http://www.truyenhinhnghean.vn/HD/Media.aspx

 

SÓNG KHÔNG TỪ BIỂN

2

 

3

More...