VỀ TRUYỆN KIỀU - NGUYỄN DU

By Đặng Ngọc Thăng

 VỀ NGHIÊN CỨU

TRUYỆN KIỀU & NGUYỄN DU

 

(Sưu tầm biên soạn)

  

PHẦN ITHÂN THẾ Cụ Nguyễn Du

NGUYEN DU: (1765 – 1820)

Hậu thế thường nhắc về ông:

“Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” “Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ"

Tên tự :Tố Như;

Tên hiệu: Thanh Hiên

Dòng dõi quý tộc Văn võ ngoại giao.

Con cụ Đại tư đồ Nguyễn Nghiễm

Quê quán: Làng Tiên Điền Huyện Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh.

10 tuổi mất cha 13 tuổi mất mẹ Thời niên thiếu ở với anh trai tại Thành Thăng Long.

 

More...